Languages

Poziv na sudjelovanje na 6. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Identiteti – Kulture – Jezici

Poštovani,
pozivamo vas da svojim izlaganjem sudjelujete na 6. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Identiteti – kulture – jezici pod naslovom Novi obzori humanističkih i društvenih znanosti. Konferencija će se održati u petak 31. svibnja 2019. u prostorijama Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
Prijave za sudjelovanje na konferenciji sa sažetkom i kratkim životopisom potrebno je poslati najkasnije do
1. travnja 2019. godine na e-adresu
ikj@ff.sum.ba.

Više informacija može se vidjeti na poveznici:

Prijava za sudjelovanje