Languages

Obavijest o promociji

Promocija diplomiranih studenata koji su završili preddiplomske ili diplomske studije održat će se u petak 10. svibnja 2019. godine u 13 sati u Hrvatskome domu Herceg Stjepan Kosača. Svi diplomanti trebaju doći u 12:30 radi protokola. Cijena tiskanja i izdavanja diplome iznosi 160 KM, a uplate se vrše na žiroračun Fakulteta: 3381002202661957. Uplatnicu treba dostaviti u studentsku referadu najkasnije tjedan dana prije promocije. Promociji mogu pristupiti svi oni koji diplomiraju ili obrane završni rad do petka 12. travnja 2019. godine.