Languages

Studenti informacijskih znanosti sudjelovali na konferenciji u Osijeku

U Osijeku je održana 12. konferencija – InfoDASKA na kojoj su sudjelovali studenti Studija informacijskih znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Izlaganja su održali Matea Vukadin, Iva Čepo, Ante Bagarić i Vedran Šuman.

Tema ovogodišnje InfoDASKA-e bila je „Informacijska tehnologija kao pokretač promjena“.

Konferencija okuplja studente sa studija informacijskih znanosti iz Zagreba, Zadra, Osijeka i Mostara te se održava jednom godišnje naizmjenično u nekim od spomenutih gradova. Osnovna ideja konferencije jest pratiti trendove i promjene unutar struke te potaknuti razmjenu znanja, ideja i mišljenja studenata informacijskih znanosti, ali i drugih srodnih struka.