Languages

Obavijest o promociji


Promocija diplomiranih studenata koji su završili preddiplomske ili diplomske studije održat će se u petak 6. prosinca 2019. godine u 11 sati u Hrvatskome domu Herceg Stjepan Kosača. Svi diplomanti trebaju doći u 10:30 radi protokola. Cijena tiskanja i izdavanja diplome iznosi 160 KM, a uplate se vrše na žiroračun Fakulteta: 3381302271315826. Uplatnicu treba dostaviti u studentsku referadu najkasnije tjedan dana prije promocije. Promociji mogu pristupiti svi oni koji diplomiraju ili obrane završni rad do ponedjeljka 4. studenog 2019. godine.