Languages

Poziv jednokratne pomoći FMNOZ

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti (FMNOZ) objavilo je poziv za dodjelu jednokratke potpore najboljim studentima, državljanima BiH, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH čiji je uspjeh ostvaren na kraju I. ciklusa, do kraja akademske 2018./2019. godine.  Prijave se dostavljaju u studentsku službu do četvrtka 31. listopada 2019. do 15:00 sati. Uz prijavu obavezno dostaviti dokumentaciju traženu u pozivu za kandidiranje.