Languages

Potpisan sporazum o suradnji za obavljanje studentske prakse

U sklopu prvoga dana međunarodne znanstveno-stručne konferencije PR Days Mostariensis potpisan je sporazum o suradnji za obavljanje studentske prakse Studija odnosa s javnošću.

Rektor Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Zoran Tomić navodi kako SUM postaje strateški partner s određenim institucijama u oblikovanju novoga konkurentnoga europskog znanja. 

„Ono što smo mi na Sveučilištu uvidjeli prilikom izrade strategije kao nedostatak jest nedovoljno praktičara na našoj nastavi. Europska nam iskustva govore kako se takvi problemi najbolje rješavaju kroz nastavne baze, a s druge strane baze postoje institucije gdje će studenti dolaziti i učiti od najboljih“, rekao je rektor Tomić.

Predsjednik udruge studenata odnosa s javnošću PRUMO Marko Mlikota kazao je kako će stručna praksa koju studenti budu obavljali biti od znatne obostrane koristi te dodao kako će time studenti raditi na vlastitim vještinama koje će moći iskoristiti u svome budućem profesionalnom djelovanju, dok će institucijama i tvrtkama biti ponuđena svježa iskustva stečena tijekom fakultetskoga obrazovanja.

Ugovori su potpisani s Elite Mediom d. o. o., Regulatornom agencijom za komunikacije BiH, Meggleom, Rent a PR Consultingom, Sberbankom BiH i Glavnim tajništvom Vijeća ministara BiH.

Ranije su potpisani sporazumi s predstavnicima Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, JP „Elektroprivreda HZ HB“ d. d. Mostar, Hrvatskim telekomunikacijama, FEAL-om, Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar, United Outdoorom, HŠK Zrinjskim, Arena sport centrom Mostar, Gradom Mostarom, Hrvatskom poštom d. o. o Mostar te Croatia osiguranjem.