Languages

Studentska anketa o kvaliteti nastave

U studomatu  je dostupna studentska anketa o kvaliteti nastave za zimski semestar akademske 2019./20.

Nakon logiranja potrebno je kliknuti na gumb za ankete da bi se pristupilo dostupnim anketama.

Potrebno je popuniti onoliko anketa koliko student ima upisanih predmeta u zimskom semestru.

Određeni kolegij student može istim upitnikom procijeniti samo jednom.

ANKETE SU ANONIME Prilikom davanja odgovora na anketu, odgovori neće ni na koji način biti povezani s informacijama o studentu, neće se moći ustanoviti koji je student dao kakve odgovore.