Languages

Održano predavanje u povodu Međunarodnoga dana borbe protiv nasilja nad djecom

Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru, u sklopu kolegija Medijska pismenost, održano je online predavanje u povodu obilježavanja Međunarodnoga dana borbe protiv nasilja nad djecom i rođendana UN-ove Konvencije o pravima djeteta.

Predavanje je bilo namijenjeno studentima odnosa s javnošću i informacijskih znanosti, a održala ga je mr. sc. Lea Čengić, šefica Odjela za medijsku pismenost Regulatorne agencije za komunikaciju Bosne i Hercegovine. Predstavila je najnovije rezultate istraživanja medijskih navika djece i stavove roditelja iz 2020. godine u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je proveo UNICEF BiH u suradnji s Regulatornom agencijom za komunikaciju. Tema redovnoga predavanja bila je Djeca – posebna medijska publika, a u sklopu nje predstavljeni su ovi rezultati.

Studenti su mogli slušati o medijima s posebnim osvrtom na medijsku regulaciju, medijsku pismenost, zaštitu djece te obrazovanje za medije. Praktični dio koji se odnosio na istraživanje medijskih navika pokazao je trenutačno stanje kod djece i mladih u Bosni i Hercegovini, ali i to da su edukacija, zagovaranje, istraživanje i suradnja svih aktera, organizacija i institucija put ka osnaživanju i unaprjeđenju društva (s posebnim osvrtom na djecu i mlade) za uporabu medija i razvoj medijske pismenosti kao jedne od ključnih kompetencija za život i rad u digitalnome svijetu.