Languages

IN MEMORIAM: Prof. dr.sc. Miroslav Tuđman

U 75. godini preminuo je prof. dr.sc.  Miroslav Tuđman, dugogodišnji profesor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru.  
 
„Napustio nas je profesor koji je ostavio trag na brojnim generacijama studenata našega Fakulteta. Neka mu je pokoj vječni i svjetlost vječna neka mu svijetli.“