Languages

Nastavnici sudjelovali na završnoj konferenciji projekta Preparing Future Teachers in the Western Balkan

Nastavnici Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru sudjelovali su na završnoj konferenciji projekta „Preparing Future Teachers in the Western Balkan: Educating for Democracy and Human Rights 2018-2021“ u Beogradu od 24. – 26. ožujka 2022.

Projekt je organiziran i vođen od strane The European Wergeland Centra, Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške i Vijeća Europe, a rezultirao je uspješnom izradom i provođenjem novoga izbornog kolegija Obrazovanje za demokratsku političku kulturu i ljudska prava na Filozofskom fakultetu.

Kolegij je bio usredotočen na studentsku praksu koja je uspješno provedena u partnerskim institucijama United World College Mostar i Gimnaziji fra Grge Martića iz Mostara. Pored novoga kolegija rezultat projekta je publikacija „Education for Democratic Culture and Human Rights: Learning Through Practice“ u izdanju The European Wargeland Centrau Oslu objavljena na stranicama Vijeća Europe.