Languages

Uz teoriju studenti novinarstva iskuse rad na terenu, prate događaje na licu mjesta i objektivno izvještavaju

Studij novinarstva Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru pruža studentima teorijske osnove za razumijevanje i učinkovit rad u suvremenom medijskom i javnom prostoru. Kroz praktični dio nastave studenti uče samostalno oblikovati kraće ili duže medijske objave.

Pripremaju, oblikuju obrađuju i plasiraju u javnost medijske objave u tiskanim medijima, na radiju, Sveučilišnoj televiziji (SUM TV) i u redakcijama internetskih portala, kao i na sveučilišnom portalu SUM Sova.

„Kroz niz kolegija na Studiju novinarstva studenti stječu razumijevanje novinarstva, medija i njihove karakteristike te osnovne načine komuniciranja s javnošću. Kroz praktičnu nastavu pišu jednostavne novinarske žanrove te obavljaju osnovne novinarske zadatke“, kazao je pročelnik Studija novinarstva Filozofskog fakulteta SUM-a doc. dr. sc. Franjo Takač.

Stečenim vještinama komunikacije, pisanja i izvještavanja studenti su osposobljeni za rad na različitim zadatcima u medijima, neprofitnom sektoru, državnoj upravi, konzultantskim agencijama i srodnim zanimanjima.

„Kroz praktični rad u tiskanim medijima, na radiju, SUM TV-u i portalima studenti će steći dodatne kompetencije čime će proces budućeg zapošljavanja dočekati spremni. Uz naučenu teoriju studenti će iskusiti rad na terenu, susret s drugim novinarima, praćenje događaja na licu mjesta i objektivno izvještavanje“, kazao je pročelnik Takač.

Studij novinarstva izvodi sveučilišne preddiplomske i diplomske jednopredmetne i dvopredmetne studijske programe. Dvopredmetni studijski program može se kombinirati sa svim dvopredmetnim studijskim programima na Filozofskom fakultetu SUM-a. Jednopredmetni i dvopredmetni Studij novinarstva mogu se studirati u statusu redovitog studenta, redovitog studenta uz plaćanje i izvanrednog studenta.