Languages

Zahvala za sponzorstvo dioničkome društvu JANAF na potpori održavanja Konferencije IKJ

Konferencija IDENTITETI-KULTURE-JEZICI koja je ove godine nosila radni naslov: PITANJE NACIONALNOGA U SUVREMENOM KONTEKSTU S POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU, održana je 21.-22. listopada 2022. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Konferencija je održana uz sponzorstvo dioničkog društva JANAF d.d. kojemu ovom prilikom najsrdačnije zahvaljujemo i nadamo se budućoj suradnji oko potpore održavanju znanstvenih, kulturnih i drugih događanja na Filozofskome fakultetu SUM-a s osobitim osvrtima na identitet Hrvata u BiH.