Languages

Obavijest o upisu u ljetni semestar akademske 2022./2023. godine

Upisi u ljetni semestar vršit će se od 30. siječnja do 4. ožujka 2023. godine.

Prilikom upisa  potrebno je  priložiti sljedeće:

  • popunjen upisni list
  • dokaz o uplati za upis na  žiro-račun Filozofskog fakulteta (3381302271315826)

Način studiranja i cijene školarine

  • Redoviti studij (200 po semestru, odnosno 400 KM za ak.  godinu)
  • Izvanredni studij (750 KM po semestru, odnosno 1500 KM za ak. godinu)
  • Redoviti studij uz plaćanje (750 KM po semestru, odnosno 1500 KM za ak. godinu, 1000 KM po semestru, odnosno 2000 KM za ak. godinu na Studiju logopedije)
  • Redovito/Redovito uz plaćanje (475 KM po semestru, odnosno 950 KM za ak. godinu)