Languages

Održana radionica na temu „Kako brinuti o mentalnom zdravlju?“

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u sklopu aktivnosti Studentskog savjetovališta održana je radionica na temu „Kako brinuti o mentalnom zdravlju?“.

Radionicu je održala Marija Gavran, mag. psy., a cilj je bio upoznati studente s pojmom mentalnog zdravlja te o načinima skrbi mentalnog zdravlja. Studenti su usvojili dodatna znanja o skrbi za mentalno zdravlje te razvili kapacitet za osobni rast i razvoj.