Languages

Najava predavanja “Tamna strana sekstinga u intimnim vezama”

Interaktivno predavanje “Tamna strana sekstinga u intimnim vezama” u sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost (br. 3553) voditeljice doc. dr. sc. Arte Dodaj s Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru održat će doktorand na projektu psiholog Krešimir Prijatelj na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 20. ožujka (ponedjeljak) u 11.oo sati u amfiteatru A.B. Šimić.

Interaktivno predavanje obuhvatit će informacije o rizičnim oblicima sekstinga u intimnim vezama mladih, odnosno razmjeni seksualno eksplicitnog sadržaja pod pritiskom, prisilom, ucjenom i manipulacijom koje mogu posljedično dovesti do brojnih negativnih ishoda na planu subjektivne dobrobiti, psihofizičkog stanja, ali i imati određenje pravne posljedice.

Ovakav oblik ponašanja često ima odlike rodno uvjetovanog nasilja kod kojeg u velikom broju slučajeva djevojke bivaju žrtvama ucjene i manipulacije. Brojni su razlozi povezani sa pojedincem ali i s okolinom zbog kojih se mladi ne povjeravaju o iskustvu doživljavnja online seksualnog nasilja, pogotovo ako se radi o pritisku i prisili unutar intimne veze. Važno je istaknuti kako pomoć postoji i kako postoje senzibilizirani stručnjaci koji su spremni ponuditi podršku mladima u situacijama doživljavanja online seksualnog nasilja u intimnim vezama, ali i nakon njihovog prekida.

Upravo zbog toga će cilj ovog interaktivnog biti upoznati sudionike sa rezultatima istraživanja SextYouth projekta o sudjelovanju mladih u sekstingu pod prisilom u kontekstu intimnih veza. Sudionici će imati priliku razumjeti što je seksting pod prisilom i što učiniti u takvim okolnostima s naglaskom na traženje savjetodavne ili psihoterapijske podrške ili pomoći.

Interaktivno predavanje organizirano je u suradnji Savjetovališta Sveučilišta u Mostaru, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru.