Languages

Najava radionice o izradi oglednih testova pismenih ispita i koncepata usmenih i praktičnih ispita

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru bit će održana radionica o izradi oglednih testova pismenih ispita i koncepata usmenih i praktičnih ispita u utorak 5. rujna 2023. u 12 sati u amfiteatru A. B. Šimić.

Radionica je namijenjena nastavnicima Filozofskoga fakulteta koji izvode nastavu na prvoj godini preddiplomskih i diplomskih studija.