Languages

Održana radionica o izradi oglednih testova pismenih ispita i koncepata usmenih i praktičnih ispita

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održana je radionica o izradi oglednih testova pismenih ispita i koncepata usmenih i praktičnih ispita s ciljem unaprijeđena transparentnosti i objektivnosti postupaka vrednovanja i ocjenjivanja, usklađivanja izvedbe studijskog programa s njegovim nastavnim planom i programom te s ciljem uspostavljanja mehanizama za praćenje ostvarivanja ishoda učenja na razini predmeta.

Radionica je bila namijenjena nastavnicima Filozofskoga fakulteta koji izvode nastavu na prvoj godini preddiplomskih i diplomskih studija.

Voditeljica Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Luciana Boban održala je radionicu u utorak 5. rujna 2023. u 12 sati u amfiteatru A. B. Šimić.