Languages

Objavljen program III. Međunarodne znanstvene konferencije Dijete u fokusu

III. Međunarodna znanstvena konferencija Dijete u fokusu – suvremeni izazovi pomažućih profesija održat će se 5. i 6. listopada 2023. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru koju organizira studij Socijalnog rada Filozofskog fakulteta SUM-a u suradnji s Udrugom socijalnih radnika Hercegovačko-neretvanske županije.

Objavljen je program konferencije i može se pogledati na poveznici, a program na engleskom jeziku može se pogledati ovdje

Ciljevi konferencije su dobiti odgovore o tome s kojim se suvremenim izazovima suočavaju obitelji i pomažuće profesije te propitati mogućnosti doprinosa pomažućih profesija u kontekstu alternativnih oblika skrbi, preventivnog djelovanja i izgradnji inkluzivnog društva za svu djecu.

Plenarni izlagači: su prof. dr. sc. Ana Radulescu, predsjednica Međunarodne federacije socijalnih radnika (IFSW) za Europu, Sveučilište u Bukureštu, Rumunjska; prof. dr. sc. Darja Zaviršek, predsjednica Europske sub-regionalne asocijacije škola/fakulteta za socijalni rad (IASSW), Sveučilište u Ljubljani, Republika Slovenija i prof. dr. sc. Maja Laklija, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska