Languages

VAŽNO! Obavijest o preuzimanju elektroničkog identiteta i službene e-adrese za studente prve godine preddiplomskoga studija

Pozivaju se studenti prve godine preddiplomskoga studija koji do sada nisu da izvrše preuzimanje elektroničkog identiteta studenata Sveučilišta u Mostaru. S tim identitetom studenti se prijavljuju u Studomat te u sustav za e-učenje SUMARUM i ostale usluge koje nudi Sveučilište u Mostaru.
Elektronički identiteti može se preuzeti na sljedećoj poveznici. Upute možete pogledati ovdje.

Nakon preuzimanje EDUID-a studenti su obvezni preuzeti i koristiti svoju službenu e-adresu te učitati fotografiju(upute) za e-index u roku od 24h. Službenu e-adresu preuzmite na sljedećoj poveznici. Studentima koji ne izvrše zadane radnje u navedenom roku bit će blokiran eduid.

Studenti su dužni odraditi navedene obveze najkasnije do 27. listopada 2023. godine.

Za sva pitanja i poteškoće možete se obratiti SUMIT koordinatoru na e-adresu:kresimir.cavar@ff.sum.ba.