Languages

Poziv na kandidiranje za dodjelu podrške najboljim studentima

Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti raspisalo je Poziv za kandidiranje studenata za dodjelu podrške najboljim studentima, državljanima Bosne i Hercegovine s prebivalištem na području Federacije BiH, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Podrška se odnosi na studente završne godine I. ciklusa (preddiplomski) studija čiji je uspjeh ostvaren na ukupnom dosadašnjem studiju, zaključno s akademskom 2022./2023. godinom. 

Potrebna dokumentacija:

  • prijava (obrazac preuzeti ovdje)
  • ovjerena kopija osobne iskaznice studenta
  • ovjerena kopija CIPS prijave prebivališta (ili original)
  • ovjeren prosjek ocjena tjekom cijelog studija
  • potvrda banke o posjedovanju tekućeg računa studentice/studentice s brojem transkacijskog računa banke (ne starija od tri mjeseca)

Prijavu i potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u Studentsku službu najkasnije do četvrtka, 26. listopada 2023. godine do 14. sati. 

Poziv Federalnog ministartva obrazovanja i znanosti možete pogledati ovdje.