Languages

Na Filozofskom fakultetu održano predavanje na temu „Digitalizacija kulturne baštine BiH“

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru predavanje o temi „Digitalizacija kulturne baštine BiH“ održala je Ajla Ablaković, stručna savjetnica u Sektoru za usklađivanje pravnog sustava BiH s pravnom stečevinom Europske unije Direkcije za europske integracije.

Ablaković, je rekla kako je ova tema izuzetno važna za studente s obzirom da se BiH u svakom aspektu djelovanja, društvenog, ekonomskog, pravnog i političkog treba približiti ciljevima Europske unije. „Moja poruka studentima je da se uključe u sve tokove, to je generacija koja preuzima dio odgovornosti i tereta da se jako dobro informira što imamo i što još trebamo uraditi i predstaviti“, poručila je Ajla Ablaković.

Dragan Golubović, senior projekt koordinator u Mediacentru Sarajevo predstavio je projekt digitaliziranog Povijesnog arhiva bh. novina u razdoblju od 1850. do 1945. godine, koji je realizirao Mediacentar iz Sarajeva. Golubović je govorio o arhivu bh. novina koji obuhvaća Osmansko i Austrougarsko razdoblje kao i razdoblje Kraljevine SHS i SFRJ, a dostupan je besplatno korisnicima s IP adresom u BiH.

Studenti su se upoznali sa zakonodavstvom Europske unije i preporukama koje se odnose na digitalizaciju i online dostupnost kulturnih dobara.

Predavanje je organizirano s Direkcijom za europske integracije, a u sklopu suradnje s akademskom zajednicom i nevladinim organizacijama u 2023. godini.