Languages

Rektorovu nagradu s Filozofskog fakulteta dobilo je četvero studenata

Rektorovu nagradu s Filozofskog fakulteta dobilo je četvero studenata. Za uspjeh u studiranju dobile su tri studentice sa studija Odnosa s javnošću: Gabriela Merdžan, Magdalena Meter i Gordana Banović, a nagradu za promicanje sveučilišta dobio je student Toni Barać.

Rektorova nagrada dodjeljuje se studentima koji su u akademskoj 2022./2023. godini ostvarili značajne rezultate u području znanstvenog ili umjetničkog rada, sporta ili promicanja Sveučilišta.

Rektorove nagrade za najbolje studente dobio je 31 student, a odluka o dodjeli Rektorove nagrade može se pogledati OVDJE.

Žalba na Odluku može se podnijeti Rektoru u roku od tri dana od objave na mrežnoj straniciSveučilišta.