Languages

Poziv za sudjelovanje na međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji Mladi znanstvenici u dijalogu

Otvoren je poziv za sudjelovanje na međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji Mladi znanstvenici u dijalogu koja će se ove godine održat 23. i 24. svibnja u Osijeku.

Konferenciju organiziraju Doktorska škola Sveučlišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Filozofski fakultet Osijek i Sveučilište Sjever.

Nakon uspješno održane četvrte Međunarodne znanstveno-stručne konferencije Mladi znanstvenici u dijalogu u svibnju 2023. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru koja je okupila više od 80 izlagača iz Estonije, Austrije, Republike Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine s partnerima i suorganizatorima konferencije (Doktorska škola Sveučilišta u Osijeku, Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Filozofskog fakulteta u Osijeku i Sveučilišta Sjever) dogovorena je kružna organizacija tako da će se 5. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija Mladi znanstvenici u dijalogu održati u Osijeku.

U suradnji s partnerskim institucijama pokrenut je proces prilagodbe časopisa Kultura komuniciranja koji će imati četiri sunakladnika (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište Sjever, Filozofski fakultet J. J. Strossmayera Osijek) te članove uredništva, programskog i znanstvenoga odbora s navedenih institucija.  Radovi pete po redu međunarodne znanstveno-stručne konferencije Mladi znanstvenici u dijalogu bit će objavljeni u revidiranom časopisu Kultura komuniciranja.

Poziv sa smjernicama za prijavu sažetaka i prijavnice na hrvatskom i engleskom jeziku nalaze se na linkovima:
Poziv na hrvatskom jeziku
Poziv na engleskom jeziku
Smjernice na hrvatskom jeziku
Smjernice na engleskom jeziku
Prijavnica na hrvatskom jeziku
Prijavnica na engleskom jeziku