Languages

Izaslanstvo Sveučilišta u Mostaru u posjeti Sveučilištu u Pečuhu

Izaslanstvo Sveučilišta u Mostaru, koje su činili prorektorica za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Sanja Bijakšić, prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Zdenko Klepić te prof. dr. sc. Boris Crnokić, voditelj Ureda za projekte, boravilo je na Sveučilištu u Pečuhu u radnoj posjeti.

Tijekom posjete održan je okrugli stol na temu unaprjeđenja suradnje među sveučilištima, kojemu su prisustvovali i predstavnici Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Banjoj Luci te Sveučilišta u Pečuhu. Sudionici su razgovarali o aktualnim izazovima u visokome obrazovanju, mogućnostima za razmjenu studenata i profesora te o načinima kako poboljšati znanstvenu i istraživačku suradnju. Diskusija je također obuhvatila teme poput digitalizacije, inovacija u obrazovanju te uloge sveučilišta u razvoju lokalnih zajednica.

Uz značajne razgovore s predstavnicima akademske zajednice, izaslanstvo se susrelo i s Nj.E. Biljanom Gutić-Bjelicom, ambasadoricom Bosne i Hercegovine u Mađarskoj, čime su dodatno produbljeni suradnja i dijalog na međunarodnoj razini. Također, na Sveučilištu u Pečuhu održan je i događaj Dan Bosne i Hercegovine, gdje su sudionici imali priliku bolje upoznati Bosnu i Hercegovinu kroz raznolik kulturni program. Ova posjeta predstavlja važan korak u jačanju suradnje između našega Sveučilišta i institucija u regiji te otvara nove mogućnosti za buduće projekte i inicijative. /sum.ba/