Languages

Uspostavljena suradnja između Filozofskog fakulteta SUM-a i QSD-a

Dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Dražen Barbarić i operativni direktor QSD-a d.o.o. mr. sc. Marin Hrkać potpisali su sporazum o suradnji na području stručne prakse.

Cilj je podizanje kvalitete obrazovnog i stručnog rada koje se realizira u vidu stručne prakse na studijima prvoga i drugoga ciklusa. Zajednička suradnja ostvarivat će se u izvođenju stručne prakse studenta Fakulteta kao i uključivanju studenta u radno okruženje.

Studenti će imati mentora za stručnu praksu koji će planirati i koordinirati rad studenta na stručnoj praksi, pratiti i ocjenjivati rad studenta te ovjeriti Dnevnik prakse i Projektni zadatak stručne prakse.

QSD je regionalni lider u mobilnom razvoju među malim IT tvrtkama. Sa svojim timom uspjeli su stvoriti mobilne aplikacije koje su sada lideri s više od 10 milijuna korisnika.