Languages

Produžen rok za dostavu sažetaka za sudjelovanje na konferenciji „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država (3)“

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru i ove godine je suorganizator međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Migracije i identitet: kultura, ekonomija, država (3)“, a organizator je Institut za migracije i narodnosti. Ovo je treća po redu konferencija, a održat će se 11. i 12. studenog 2024. godine u Zagrebu. Rok za dostavu sažetaka za sudjelovanje ne konferenciji produžen je do 15. rujna 2024. godine. 

Teme ovogodišnje konferencije obuhvaćat će različite vrste migracija u Europi, migracijske i integracijske politike, promjene na tržištu rada i demografske promjene, očuvanje kulture i jezika nacionalnih manjina te odnos migranata i domicilnog stanovništva.

Radove je potrebno predati najkasnije do 28. 2. 2025. godine. Rok za uplatu kotizacije (rana prijava) je do 30. 9. 2024. godine. Prijave i sažetke je potrebno poslati na e-mail adresu mi3konferencija@imin.hr.

Ostali detalji o konferenciji mogu se pronaći na poveznici.

Institut za istraživanje migracija (IMIN) ove godine slavi 40 godina svoga osnutka. Ova slavljenička prigoda obilježena je i promjenom imena Instituta za migracije i narodnosti u Institut za istraživanje migracija. Institut za migracije i narodnosti osnovan je 1984. godine spajanjem Centra za istraživanje migracija i narodnosti i Zavoda za migracije i narodnosti. Jedina je znanstvenoistraživačka ustanova u Hrvatskoj, kao i u širem okruženju, koja sustavnim i kontinuiranim interdisciplinarnim praćenjem svih oblika migracija i mobilnosti stanovništva, proučavanjem nacionalnih/etničkih manjina i različitih aspekata etničke problematike, s osobitim zadaćama poticanja njihova komparativnog proučavanja, unaprjeđuje znanstveno i javno razumijevanje njihove složenosti i stvarnosti. Osim toga, istraživanja hrvatskog identiteta, hrvatskog iseljeništva, stanovništva hrvatskih otoka, priobalja i kontinentalnih regija, kao i komparativna istraživanja postmigracijskih fenomena, poput integracije migranata, također zauzimaju značajno mjesto u području djelatnosti Instituta. Posljednjih godina pojavom novih migracijskih obrazaca u Hrvatskoj istraživanja su usmjerena i na transnacionalnu perspektivu migracija, tražitelje međunarodne zaštite, neregularne migracije i strane radnike.