Languages

Otvoren natječaj za program stipendiranja „Go Styria“ za akademsku godinu 2015./2016.

Studenti diplomskih i poslijediplomskih doktorskih studija te postdoktorandi  sa sveučilišta iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Grčke, Cipra, Turske, Mađarske, Rumunjske, Bugarske i Moldavije se mogu prijaviti za istraživački boravak na Sveučilištu u Grazu u zimskom semestru akademske godine 2015./2016. u trajanju od 4 mjeseca maksimalno.

Detaljnije informacije o programu, procesu prijave te visinama stipendija se mogu pronaći na linku:  http://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/go-styria/

 

Rok za prijavu je 30. travnja 2015. godine.