Languages

Javni poziv za sudjelovanje na radionici

Javni poziv za sudjelovanje na radionici
Neformalna grupa mladih poziva mlade u dobi od 18 do 25 godina s područja grada Mostara da se prijave na radionicu koja će se održati u sklopu projekta “Reci NE predrasudama“ koji se financira iz programa Fondacije Humanost u akciji BiH pod nazivom „Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima“. Više detalja o ovom programu naći ćete na linku http://hiabih.wix.com/hiabih#!o-projektu/c1jxp. 
Radionica će se održati u subotu, 17. 05. 2014. godine
s početkom u 11:00 sati u prostorijama
Međunarodne osnovne škole, Ul. Nikole Šubića Zrinjskog br.2 (Španjolski trg)

Ciljevi radionice:
Sudionici će steći znanja o tome što su predrasude i kako one određuju ljudsko ponašanje; o tome da predrasude i stereotipi često dovode do kršenja i uskraćivanja prava; osvješćivanje osobnih predrasuda; razvijanje spremnosti za prihvaćanje razlika među pojedincima; razvijanje spremnosti za preispitivanje vlastitih stavova.

Struktura radionice:
11:00 – 13:00 Predavanje
13:00 – 14:00 Ručak
14:00 – 15:00 Interaktivni dio
15:00 – 16:00 Završna aktivnost
 Predavači:
Mr. sc. Osmić Amer, viši asistent na FPN-u
Članovi neformalne grupe

Napomena: Sudjelovanje na radionici je besplatno, a organizator pokriva troškove radionice, zahvalnice i ručak. Zbog ograničenih mjesta, prijave s imenom, prezimenom i godištem potrebno je izvršiti najkasnije do 05.05.2014. godine na e-mail: matea.jevric@gmail.com