Languages

Stipendije i studiranje u inozemstvu

U okviru Tempus projekta FINHED na Univerzitetu u Banja Luci će se 19. svibnja 2015. godine održati konferencija „Studentski život i financiranje visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“ Više informacija se može pronaći na web...
Godišnje predstavljanje stipendija Vlade SAD-a te mogućnosti nastavka školovanja u SAD-u održat će se u utorak 5. svibnja 2015. godine u Amfiteatru A. B. Šimić s početkom u 11 sati. Prezentaciju će održati gosp. Ahsan Khasimuddin iz Veleposlanstva...
 Sveučilište u Ateni poziva sve zainteresirane diplomirane studente društvenih i humanističkih znanosti da se prijave za postdiplomski studij koji organiziraju.Programom ovog studija je kroz razlučite sadržaje predviđen multidisciplinarni...
Vlada Republike Slovačke je odobrila stipendije državljanima Bosne i Hercegovine za akademsku godinu 2015./2016.Prijave i potrebni dokumenti uz pismo podrške Ministarstva vanjskih poslova BiH, zainteresirani studenti predaju elektronski putem web...
Sveučilište u Prištini organizira Ljetnu školu koja će se održati od 1. do 15. srpnja 2015. godine. Ljetna škola će ponuditi 13 kolegija koji pokrivaju veliki broj studijskih polja kao što su društvene znanosti, obrazovanje, lingvistika, itd. Sva...
Studenti diplomskih i poslijediplomskih doktorskih studija te postdoktorandi  sa sveučilišta iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Grčke, Cipra, Turske, Mađarske, Rumunjske, Bugarske i...

Pages