Languages

Obavijesti za studente

17.12.2019 - 12:03
U Orašju je održana svečana dodjela diploma studentima koji su završili studij na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Promovirana su 63 diplomanda.Prodekan za nastavu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru doc. dr. sc Marko Odak...
14.12.2019 - 19:42
Na Filozofskome fakultetu održan je sastanak radi unaprjeđenja suradnje Filozofskoga fakulteta s fakultetima sa Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu. Na sastanku su bili dekan Filozofskoga fakulteta prof. dr. sc. Ivica Musić, rektor...
14.12.2019 - 19:41
Prof. dr. sc. José Ángel Ruiz Jiménez, regionalni savjetnik za Zapadni Balkan sa Sveučilišta u Granadi, održao je prezentaciju o mogućnostima mobilnosti kroz Erasmus+ program te o Sveučilištu u Granadi uopće na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u...
14.12.2019 - 19:38
U sklopu ovogodišnjega obilježavanja Dana arhiva i arhivske djelatnosti u BiH na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru otvorena je izložba pod nazivom „Arhitektura u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske uprave“. Prodekan...
09.12.2019 - 12:24
Svečana dodjela diploma studentima koji su završili studij na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru održana je u Hrvatskome domu hercega Stjepana Kosače. Promovirana su 452 diplomanda, od čega je 280 prvostupnika i 172 magistra struke....
07.12.2019 - 11:22
Upis pristupnika na Interdisciplinarni doktorski studij u akademskoj 2019./2020. godini bit će od utorka 10. prosinca do petka 13. prosinca 2019. od 9 do 14 sati u Referadi za poslijediplomske studije - ured broj 9. Prilikom upisa...

Pages