Languages

Obavijesti za studente

25.12.2020 - 10:02
22.12.2020 - 10:24
Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru je od početka pandemije uz uspješnu reorganizaciju nastavnoga procesa brinuo i o drugim aktivnostima. Tako se Studij psihologije aktivno uključio u očuvanje mentalnoga zdravlja studenata SUM-a, ali i šire...
17.12.2020 - 14:50
Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru dodijeljene su Dekanove nagrade najboljim studentima u akademskoj 2019./2020. godini i Pohvalnice za izvannastavne aktivnosti. Dodijeljeno je 14 Dekanovih nagrada i pet Pohvalnica za izvannastavne...
17.12.2020 - 14:21
Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta u Mostaru s ciljem mapiranja studenata s invaliditetom na Sveučilištu pokrenuo je online registracijski obrazac preko kojega se studenti mogu prijaviti u bazu Ureda i ostvariti prava koja Ured svojim...
14.12.2020 - 14:43
Odluku o dodjeli Dekanove nagrade za akademsku 2019./2020. godinu možete pogledati ovdje.
12.12.2020 - 08:47
U Sveučilišnome centru Posavina održana je svečana dodjela diploma studentima koji su završili studij na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Promovirana su 33 diplomanda, od čega je 16 prvostupnika i 17 magistara struke.Diplome je uručio...

Pages