Languages

Ekvivalencija ranije stečenih zvanja

Senat Sveučilišta u Mostaru usvojio je Pravilnik o ekvivalenciji ranije stečenog naziva s novim nazivom kojim se definira izdavanje potvrde o ekvivalenciji diploma stečenih na Sveučilištu po predbolonjskom programu s bolonjskim diplomama (detaljnije).

Zahtjev za izdavanje Potvrde o ekvivalenciji ranije stečenog naziva s novim nazivom predaje se u Studentsku službu Filozofskoga fakulteta. Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.