Languages

Obavijesti

24.09.15 - 08:41
SVEUČILIŠTE U MOSTARUFILOZOFSKI FAKULTET            Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Mostaru (ur. br. 01-479/15) od 4. ožujka 2015. raspisuje se       ...
22.09.15 - 12:36
SVEUČILIŠTE U MOSTARUFILOZOFSKI FAKULTET O G L A Š A V ADavorka Topić-Stipić branit će doktorsku disertacijus naslovom Uloga medija u demokratskim društvima u dokumentima Katoličke crkve. Od Lava XIII. do Ivana Pavla II. Obrana će se...
07.09.15 - 08:08
SVEUČILIŠTE U MOSTARUFILOZOFSKI FAKULTET O G L A Š A V ANikolina Pandža branit će doktorsku disertacijus naslovom Semantičke promjene njemačkih posuđenica u djelima Gospoda Glembajevi;  Kužiš, stari moj;  Čovjek od novina ...
02.09.15 - 10:56
SVEUČILIŠTE U MOSTARUFILOZOFSKI FAKULTET                                                         ...
09.07.15 - 15:18
SVEUČILIŠTE U MOSTARUFILOZOFSKI FAKULTETO G L A Š A V ASnježana Rađa branit će doktorsku disertacijus naslovomUtjecaj televizijskog sadržaja na adolescenteObrana će se održati 17. srpnja 2015. u 10 sati na Filozofskom fakultetuSveučilišta u Mostaru...
01.07.15 - 14:18
SVEUČILIŠTE U MOSTARUFILOZOFSKI FAKULTETO G L A Š A V AGoran Zovko branit će doktorsku disertacijus naslovomLikovi fatalnih žena u hrvatskom romanu druge polovice 19. stoljećaObrana će se održati 9. srpnja 2015. u 10.30 na Filozofskom...

Pages