Languages

Obavijesti

02.09.15 - 10:56
SVEUČILIŠTE U MOSTARUFILOZOFSKI FAKULTET                                                         ...
09.07.15 - 15:18
SVEUČILIŠTE U MOSTARUFILOZOFSKI FAKULTETO G L A Š A V ASnježana Rađa branit će doktorsku disertacijus naslovomUtjecaj televizijskog sadržaja na adolescenteObrana će se održati 17. srpnja 2015. u 10 sati na Filozofskom fakultetuSveučilišta u Mostaru...
01.07.15 - 14:18
SVEUČILIŠTE U MOSTARUFILOZOFSKI FAKULTETO G L A Š A V AGoran Zovko branit će doktorsku disertacijus naslovomLikovi fatalnih žena u hrvatskom romanu druge polovice 19. stoljećaObrana će se održati 9. srpnja 2015. u 10.30 na Filozofskom...
24.06.15 - 08:21
Prof. dr. sc. Ivica Musić održat će ispite iz kolegija Uvod u znanstveni rad i Izabrana pitanja iz filozofije o Bogu u ponedjeljak, 29. lipnja 2015. u 13 sati.
06.05.15 - 09:28
Ispit iz kolegija Kultura i civilizacija bit će u utorak, 12. svibnja 2015. u 14. 30 sati.
05.05.15 - 15:09
Prof. dr. sc. Zoran Tomić održat će ispit iz kolegija Teorija odnosa s javnošću u srijedu, 13. svibnja 2015. u 16 sati.

Pages