Obavijesti

18.04.2016 - 14:25
Studenti koji su pismeni ispit kod prof. dr. Šimuna Muse položili na prošlome ispitnom roku mogu doći na upis ocjene u subotu, 23. travnja 2016. u 8.30.
11.04.2016 - 19:49
Svi studenti s prebivalištem na području Županije Posavske koji ispunjavaju uvjete za sufinanciranje od strane Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa ŽP, a koji su ranije evidentirani u referadi, trebaju dostaviti indekse za upis ljetnog...
30.03.2016 - 18:12
Svi studenti koji su ove godine prvi put upisani u drugu godinu diplomskog studija trebaju do 1.5.2016. dostaviti u referadu popunjene formulare o prijavi teme diplomskog rada sa potpisom mentora kako bi njihove teme i mentore na vrijeme moglo...
22.03.2016 - 09:05
Doc. dr. Marko Tokić održat će konzultacije iz kolegija Književnost u dodiru s drugim umjetnostima u petak, 29. 4. u 17 sati.
21.03.2016 - 11:39
Travanjski ispitni rokovi 2016. Naziv kolegijaIspitni terminiMotivacija za učenje7. 4. u 15,00Suvremena kultura, obrazovanje i etika9. 4. u 8,30Opća pedagogija18. 4. u 12,00Didaktika28. 4. u 15,00Stilovi hrvatskoga jezika28. 4. u 15,00Metodika...
09.03.2016 - 10:21
prof. dr. sc. Šimun Musa16. ožujka 2016. (srijeda)ISPITod 14 do 15 sati – usmeni dio ispita  iz svih kolegija (održanog 23./24. veljače 2016.)17. ožujka 2016. (četvrtak)ISPITod 9 do 10 sati – pismeni dio ispita  iz svih kolegija

Stranice