Obavijesti

21.09.2014 - 14:51
Ispit iz kolegija Informatika i statistika položili su: Andrea LukićMatea DošlićNataša TurkKristina MartićIvana Miljak Čulina
18.09.2014 - 12:43
  PISMENI  ISPITA  IZ  SOCIJALNE  POLITIKE POLOŽILI SU:                       Orašje, 12. rujan 2014. g.1....
18.09.2014 - 10:17
Rezultati ispita iz kolegija „Maloljetnička delikvencija i socijalni rad“ Orašje (13.09.2014.)Popis studenata koji su položili ispit:1.      Alduk, Marijana 91/52.      Baković, Siniša 68...
18.09.2014 - 10:12
REZULTATIPISMENOG ISPITA IZ OBITELJSKOG PRAVA S OSNOVAMA GPP-a11.9.2014. ORAŠJE  1.      Gradištanac Ivana                32.  ...
17.09.2014 - 10:36
Rezultati ispita održanog 5. rujna 2014.Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik-jezične vježbepoložili su sljedeći studenti:1. MIRELA CRLJEN2. ANTONIJA OPAČAK3. SAMANTA MANDIĆ4. MATEJ VINCETIĆ5. SEDINA BEGIĆ6. INES MILJAK7. IVANA BURGERPismeni...
17.09.2014 - 08:29
Ispit  iz kolegija Osnove psihologije, koji je održan 11.09.2014., položio je: Tomislav Maršić          2 N.B. O upisu ocjena bit ćete naknadno obaviješteni.

Stranice