Obavijesti

11.05.2020 - 11:27
PROLJETNI  ISPITNI ROKOVI  AK. 2019./2020. GODINEPREDDIPLOMSKI STUDIJI. GODINANaziv kolegijaProljetni ispitni rokUvod u socijalnu i kulturnu antropologiju/ Socijalni rad i interpersonalna komunikacija/ Teorija konflikata21. 5. u 10,...
08.05.2020 - 12:03
Studenti, koji nisu položili navedeni kolegij, a žele polagati na proljetnom ispitnom roku, trebaju se javiti asistentici zbog organiziranja online ispita.
08.05.2020 - 12:02
Studenti, koji nisu položili navedeni kolegij, a žele polagati na proljetnom ispitnom roku, trebaju se javiti asistentici zbog organiziranja online ispita.
08.05.2020 - 12:02
Studenti, koji nisu položili navedeni kolegij, a žele polagati na proljetnom ispitnom roku, trebaju se javiti asistentici zbog organiziranja online ispita.
08.05.2020 - 12:01
Studenti, koji nisu položili navedeni kolegij, a žele polagati na proljetnom ispitnom roku, trebaju se javiti asistentici zbog organiziranja online ispita.
08.05.2020 - 12:01
Studenti, koji nisu položili navedeni kolegij, a žele polagati na proljetnom ispitnom roku, trebaju se javiti asistentici zbog organiziranja online ispita.

Stranice