Jezici

Ured za međunarodnu suradnju i projekte Filozofskog fakulteta je zadužen za koordinaciju svih aktivnosti i događanja vezanih za međunarodnu suradnju Fakulteta, kao što su sklapanje bilateralnih sporazuma sa sveučilištima i fakultetima u svijetu i regiji, međunarodnu akademsku i studentsku razmjenu, pružanje informacija o različitim EU projektima, davanje potpore djelatnicima i studentima pri prijavi za sudjelovanje u određenim projektima. Ured također vodi brigu o svim studentima i profesorima koji odlaze na razmjenu u inozemstvo te studentima i profesorima koji dolaze na razmjenu na Filozofski fakultet. Jedna od primarnih djelatnosti Ureda je i organizacija predstavljanja različitih programa stipendiranja. 
 
Ured za međunarodnu suradnju i projekte se nalazi u uredu br. 7 u prizemlju zgrade Fakulteta, a za sve potrebne informacije se možete obratiti:
 
dr. sc. Jelena Jurčić, doc. – prodekanica za međunarodnu suradnju
Tel: +387 36 355 410 
        +387 36 355 507
Fax: +387 36 355 401
 
dr. sc. Ivana Grbavac, izv. prof. – voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju i projekte
Tel: +387 36 355 410
        +387 36 355 507
Fax: +387 36 355 401 
 

ODOBRENI ZNANSTVENI I STRUČNI PROJEKTI; SUDJELOVANJE U PROJEKTIMA

GODINA

PROJEKT

2009.

Organizacija „Ikavskoga skupa“

2009.

Nabavka opreme za geodetska istraživanja

2009.

Nabavka prioritetne opreme za znanstveno-istraživački rad

2010.

Implementacija Cobiss sustava

2010.

Nabavka opreme za videokonferencijski sustav

2011.

Sufinanciranje troškova valorizacije arheološkog materijala prema nalazima koji se nalaze u arheološkim muzejima u Splitu i Zadru

2011.

Organizacija međunarodnog znanstvenog skupa „Ruđer Bošković – 300. godišnjica rođenja“

2011.

Organizacija međunarodnog znanstvenog skupa „Ivo Andrić u povodu 50. obljetnice dodjele Nobelove nagrade“

2011.

„Pomoć biblioteci visokoškolske institucije – Nabavka osnovne literature“

2011.

„Nabavka prioritetne opreme za nastavni i znanstvenoistraživački rad na novootvorenom studiju informacijskih znanosti“

2011./2012.

Nabavka preostale tehničke opreme za implementaciju COBISS sustava

2012.

„Prevencija nasilja među mladima“

2012.

„Istraživanje pojave ovisnosti među adolescentima“

2012.

Nabavka opreme za novootvoreni studij informacijskih znanosti

2012.

Podrška razvoju novih studijskih programa – razvoj studija informacijskih znanosti

2013.

Nabavka opreme za dislocirane studije u Orašju

2014.

Objavljivanje 2. broja „Kulture komuniciranja – godišnjaka Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru“

2014.

Revizijska istraživanja „oratorija“ u Borasima kod Vitine

2014.

Pomoć knjižnicama  visokoobrazovnih institucija u osiguranju dostupnosti udžbenika osnovne studentske literature za studijske programe

2014./2015.

Profesionalni položaj žena u znanosti – Sveučilište u Mostaru i Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

2014./2015.

Organizacija međunarodne konferencije „Kulturna i identitetska raznolikost BiH i europske perspektive jednog podijeljenog društva“

2014./2015.

Objavljivanje desetoga broja „Huma“

2015.

„Istraživanje stanja struke odnosa s javnošću“

2015.

Nabavka terenske opreme za Studij arheologije u svrhu implementacije osiguranja kvalitete u nastavnom i znanstveno-istraživačkom procesu

2015.

Tiskanje časopisa Hercegovina

2015.

Objavljivanje trinaestoga broja „Huma“

2015.

Objavljivanje četvrtoga broja „Kulture komuniciranja“

2016.

Opremanje laboratorija za provedbu praktičnoga dijela nastave na Studiju logopedije

2016.

Umjetnička galerija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i nastavni prostor za Studij povijesti umjetnosti

2016.

ADRIATIC IPA CBC 2007-2013 TARGETED CALL ON EUROPEAN STRATEGY FOR THE ADRIATIC AND IONIAN REGION (EUSAIR) - CAPitalization and exploitation of RADar-based infrastructure and decision support system for environmental hazard management NETwork in the Adriatic and Ionian region

2016.

„Organizacija, uređenje i opremanje Medijskog centra Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (prva faza – opremanje i uređenje prostorija za istraživanje medija i javnog mnijenja te studentskog portala)“

2016.

Tiskanje časopisa Hercegovina

2016.

Tiskanje drugoga broja godišnjaka Identiteti – kulture - jezici

2016.

Objavljivanje petnaestoga broja Huma, časopisa Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru