Jezici

Ured za međunarodnu suradnju Filozofskog fakulteta je zadužen za koordinaciju svih aktivnosti i događanja vezanih za međunarodnu suradnju Fakulteta, kao što su sklapanje bilateralnih sporazuma sa sveučilištima i fakultetima u svijetu i regiji, međunarodnu akademsku i studentsku razmjenu. Ured također vodi brigu o svim studentima i profesorima koji odlaze na razmjenu u inozemstvo te studentima i profesorima koji dolaze na razmjenu na Filozofski fakultet. Jedna od primarnih djelatnosti Ureda je i organizacija predstavljanja različitih programa stipendiranja.
 
Ured za projekte pruža informacija o različitim domaćim i EU projektima te daje potporu djelatnicima i studentima pri prijavi za sudjelovanje u određenim projektima. 
 
Ured za međunarodnu suradnju i Ured za projekte se nalazi u uredu br. 7 u prizemlju zgrade Fakulteta, a za sve potrebne informacije se možete obratiti:
 
dr. sc. Jelena Jurčić, doc. – prodekanica za međunarodnu suradnju
Tel: +387 36 355 410 
        +387 36 355 507
Fax: +387 36 355 401
 
dr. sc. Ivana Grbavac, izv. prof. – voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju i projekte
Tel: +387 36 355 410
        +387 36 355 507
Fax: +387 36 355 401 
 
dr. sc. Tino Tomas, doc. – voditelj Ureda za projekte 
Tel: +387 36 355 410
        +387 36 355 507
Fax: +387 36 355 401