Obavijesti

23.10.2020 - 13:48
DODATNI (APSOLVENTSKI) ISPITNI ROKOVI DN BRČKO - PREDDIPLOMSKI STUDIJ ODNOSA S JAVNOŠĆUII. GODINA, 4. semestarNaziv kolegijaIspitni rokoviInterni odnosi s javnošću      28. 10. u 14,00Interpersonalna komunikacija28. 10...
21.10.2020 - 14:30
Obavijest o terminima predavanja iz kolegija: Komunikologija i Odabrane teme iz komunikologijePredavanja iz kolegija Komunikologija održat će se u utorak 27. 10. 2020., s početkom u 11.00h. Također, isti datum predavanja odnosi se na izborni kolegij...
21.10.2020 - 10:27
Prof. dr. Marija Putica izvodit će nastavu putem Google Meet aplikacije u sljedećim terminima:OSJ i Novi mediji srijedom u 11 i 30 do 13,Informatika od 9 i 45 do 11 i 30.Link će poslati predstavniku studenata uoči početka predavanja.
21.10.2020 - 10:14
Termini održavanja vježbi za kolegije Korporativna komunikacija i Planiranje i upravljanje u odnosima s javnošću za studente III. godine:Korporativna komunikacija - ponedjeljkom 15:45h-do 16:30h.Planiranje i upravljanje u odnosima s javnošću -...
19.10.2020 - 08:57
Vježbe iz kolegija Osnove upravljanja održat će se online u utorak 20.10.2020. od 16:45h putem sljedećeg linka na google meet-u: https://meet.google.com/paq-rqcb-nvu?hs=122&authuser=0 
15.10.2020 - 12:47
Prof. dr. Marija Putica održat će online predavanje iz kolegija Informatika u četvrtak u 9:45 sati. Link za pristup predavanju je: https://meet.google.com/ioh-tknn-aws 

Stranice