Obavijesti

09.05.2019 - 11:52
Asistentica Maja Ereš održat će vježbe  iz kolegija Medijski sustavi  u petak 24. 5. od 13 do 20 i subotu 25. 5. od 9 do 10,30 sati.Prof. dr. Ilija Musa održat će predavanja iz kolegija Medijski sustavi četvrtak 6. 6. od 15,15 do 20 i u...
09.05.2019 - 09:10
Doc. dr. Marijan Primorac održat će predavanja iz kolegija Imidž države u petak i subotu, 17. i 18. 5. po sljedećem rasporedu:17. 5. od 9 do 13 i od 15 do 19 sati,18. 5. od 8 do 12 sati.
26.04.2019 - 11:20
Predavanja iz kolegija Uvod u odnose s javnoću održat će se od 9. do 11. svibnja 2019. godine po sljedećem rasporedu:četvrtak i petak, 9. i 10. 5. od 10 do 14 i od 15 do 19 satisubota 11. 5. od 9 do 13 sati.
25.03.2019 - 11:09
Prof. dr. Marija Musa održat će predavanje iz kolegija Jezična kultura u petak 5. 4. od 14 do 19,30 i u subotu, 6. 4. od 9 do 13,30 sati.
25.03.2019 - 09:07
Zoran Pervan, v.asist. održat će vježbe iz kolegija Engleski jezik II od 11. do 13. 4. po sljedećem rasporedu:četvrtak, 11. 4. od 16,15 do 20;petak, 12. 4. od 9 do 13 i od 15 do 19 sati;subota, 13. 4. od 8,30 do 13 sati.
21.03.2019 - 12:16
TRAVANJSKI ISPITNI ROKOVI I. GODINA, 1. semestarNaziv kolegijaTermini ispitaKomunikologija                      12. 4. u 13,00Osnove...

Stranice