Obavijesti

19.10.2020 - 08:57
Vježbe iz kolegija Osnove upravljanja održat će se online u utorak 20.10.2020. od 16:45h putem sljedećeg linka na google meet-u: https://meet.google.com/paq-rqcb-nvu?hs=122&authuser=0 
15.10.2020 - 12:47
Prof. dr. Marija Putica održat će online predavanje iz kolegija Informatika u četvrtak u 9:45 sati. Link za pristup predavanju je: https://meet.google.com/ioh-tknn-aws 
05.10.2020 - 12:13
Pročelnik studija Odnosa s javnošću doc. dr. Marijan Primorac održat će susret sa studentima I. i III. godine studija u petak 16. listopada u 9 sati.
30.09.2020 - 15:26
Obvijest o upisu u prvu godinu preddiplomskog Studija osnosi s javnošću možete pogledati na poveznici.
30.09.2020 - 12:01
Izvođenje nastave u zimskom semestru akad. 2020./2021. godine na Studiju Odnosa s javnošću u Brčkom odvijat će se na daljinu. Studenti će imati uvodni susret s pročelnikom studija doc. dr. Marijanom Primorcem , na kojem će dobiti detaljnije...
23.09.2020 - 15:58
Upisi u više godine vršit će se od 28. rujna do 16. listopada 2020. godine. 

Stranice