Imenik

Slika Titula Ime i prezime Email Broj ureda Studijska grupa Konzultacije
asist. Anita Glibić ani.bosnjak@gmail.com 54 Politologija -
asist. Anita Knezović anita.knezovic@ff.sum.ba 59 Psihologija Ponedjeljkom od 15:45 do 16:45
prof. dr.sc. Anita Zovko anita.zovko@ffri.hr 44 Zajednički kolegiji Konzultacije se održavaju po dolasku gostujućeg profesora
dipl. arheol. Ankica Odža ankica.odza@ff.sum.ba 40 Arheologija Dogovoriti putem e-maila.
doc. dr. Ante Komadina caritas-mostar@tel.net.ba - Socijalni rad Putem najave na e-mail adresu.
prof. dr. sc. Ante Uglešić auglesic@unizd.hr 40 Arheologija Nakon predavanja.
asist. Antonija Čuljak antonija.scr@gmail.com 58 Socijalni rad Utorak od 15 do 16h.
Prof.dr.sc. Antun Karaman antun.karaman2@gmail.com 43 Povijest umjetnosti Nakon predavanja.
prof. dr. sc. Antun Lučić antun.lucic@ff.sum.ba 52 Hrvatski jezik i književnost prema dogovoru
asist. Anđelka Oreč andelka.orec@gmail.com 53 Socijalni rad Utorak od 11 do 12h.

Stranice