Imenik

Slika Titula Ime i prezime Email Broj ureda Studijska grupa Konzultacije
Asist. Dijana Jurčić dijana.jurcich@gmail.com 38 Engleski jezik i književnost utorak 12:00-13:00 i četvrtak 13:00-14:00
prof. dr. sc. Dijana Korać dijana.korac@ff.sum.ba 42 Povijest srijedom u 12,30 sati u učionici 22
doc. dr. sc. Dijana Pinjuh dijana.pinjuh@ff.sum.ba 2-8 Povijest četvrtkom u 11,00 sati u učionici 2-9
prof. dr.sc. Dijana Vican dvican@unizd.hr 44 Socijalni rad Konzultacije se održavaju po dolasku gostujućeg profesora
doc. dr. sc. Domagoj Galić domagoj.galic@ff.sum.ba 57 Politologija Srijedom 14:00 - 15:00 sati
doc. dr. sc. Domagoj Galić domagoj.galic@ff.sum.ba 57 Politologija Srijedom 14:00 – 15:00 sati
prof. dr. Dragan Babić dragan.babic@tel.net.ba - Socijalni rad Putem najave na e-mail adresu. Mjesto konzultacija je Klinika za psihijatriju Mostar (odjel C).
Doc. dr. sc. Dražen Barbarić drazen.barbaric@ff.sum.ba 57 Politologija Petkom 10:00 – 11:00 sati
izv. prof. dr. sc. Dražen Domijan ddomijan@ffri.hr 60 Psihologija Konzultacije će se održati po dolasku gostujućeg profesora ili putem email-a.
prof. dr. sc. Dražen Maršić drazen.marsic66@gmail.com 40 Arheologija Nakon predavanja.

Stranice