Prof. dr. sc. Sanja Seljan

Email: sanja.seljan@ffzg.hr

Ured: 62

Konzultacije: Konzultacije će se održati po dolasku gostujućeg profesora ili putem email-a.

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Biografija (kratki opis kretanja u struci)

Osnovnu i srednju školu (Centar za jezike) završila je u Zagrebu, maturirala s odličnim uspjehom. Diplomirala je 1991. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na studiju informacijskih znanosti (opća informatologija) i francuski jezik i književnost, smjer istraživački i nastavnički za obje grupe, s odličnim prosjekom ocjena. Tijekom studiranja primala je stipendiju grada Zagreb.

Od 1991. do 1993. radila je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici; od 1993. do 1995. u privatnoj tvrtki na poslovima računalne grafičke pripreme za tisak i obradi teksta i istovremeno predavala na Francuskoj gimnaziji informatiku na francuskom jeziku.
Od 1995. godine zaposlena je kao znanstveni novak na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Magistrirala je 1997. na temu "Problemi sintaktičke analize prirodnih jezika". Doktorirala je 2003. na temu "Leksičko-funkcionalna gramatika hrvatskoga jezika: teorijski i praktični modeli". Godine 1998. izabrana je u zvanje asistenta, 2003. u višeg asistenta, 2004. u zvanje docenta, 2008., u zvanje izvanrednog profesora i 2013. godine u zvanje redovitog profesora.

 

Znanstvena i stručna djelatnost

Voditelj je dva projekta, sudjelovala je na dva hrvatska i četiri međunarodna projekta. Članica je domaćih i međunarodnih znanstvenih i profesionalnih udruga; redovni i zamjenski član Vijeća Filozofskog fakulteta, član Povjerenstva za razvoj studija, ECTS koordinator Odsjeka i cjelokupnog Filozofskog fakulteta, pri čemu je sklopila preko 40 međunarodnih ugovora. Jedna je od članova užeg organizacijskog tima međunarodne konferencije INFuture koja se održava svake dvije godine. Recenzent je brojnih radova za međunarodne konferencije i za časopis HAZU. Suurednica je 5 međunarodnih publikacija. Autor je i koautor preko 60 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je na preko 70 međunarodnih konferencija, okruglih stolova i ljetnih škola. Održala je 6 radionica, 7 pozvanih predavanja na stranim sveučilištima i u Europskoj komisiji (DGT).

Godine 2012. objavila je publikaciju s međunarodno recenziranim radovima, kao glavni autor/koautor i urednik, pod nazivom "Computational Language Analysis: Computer-Assisted Translation and e-Language Learning". Govori engleski i francuski, služi se talijanskim, pasivno njemačkim. Stručno se usavršavala u inozemstvu.

 

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html