Prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić

Email: jlasic@unin.hr

Ured: 62

Konzultacije: Konzultacije će se održati po dolasku gostujućeg profesora ili putem email-a.

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Biografija (kratki opis kretanja u struci

 

Završila je studij filozofije te južnoslavenskih jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1975. godine. Na postdiplomskom studiju informacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu magistrirala je temom Pedagoško-animatorski rad s djecom u dječjim odjelima narodnih knjižnica.

 

Znanstvena i stručna djelatnost

Od 2000. godine u Zavodu za informacijske znanosti bila je urednica triju zbornika i dvije knjige. Autorica je ili koautorica četiriju knjiga te preko 80 znanstvenih i stručnih članaka u domaćim i stranim časopisima. Prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić dobila je 2008. godine Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta za rezultate postignute u teorijskom i praktičnom radu u razvoju i afirmaciji informacijskih znanosti i za izniman doprinos u promicanju e-učenja i načina usvajanja znanja i vještina koje nudi informacijska znanost.
Projekti:
 
 
Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html