Prof. dr. sc. Nikolaj Lazić

Email: nlazic@mudrac.ffzg.hr

Ured: 62

Konzultacije: Konzultacije će se održati po dolasku gostujućeg profesora ili putem email-a.

Biografija

Nema sadržaja