red. prof. dr. Ružica Zeljko-Zubac

Email: ruzica.zeljkozubac@ff.sum.ba

Ured: 50

Konzultacije: ponedjeljak 11:00 utorak 12:00

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

 

Biografija

(kratki opis kretanja u struci)

-          Doktorat znanosti iz područja humanističkih znanosti, znanstveno polje: filologija, grana: germanistika, Filozofski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu (2008.)

 

-          Studij njemačkog jezika i književnosti Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu (1984.)

Znanstvena i stručna djelatnost

-          Prodekanica za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju  Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru od 2013. godine.

 

-          Predsjednica gremija KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst) za Bosnu i Hercegovinu

 

-          Članica ekspertnog tima Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete u BiH (HEA)

 

-          Recenzentica Curriculuma za njemački jezik (kao prvi i drugi strani jezik) za gimnazije u BiH (2013.)

 

-          Recenzentica više udžbenika za osnovne i srednje škole

 

-          Recenzentica „Elementar-Phonetik“ mit Übungen, deutsch – kroatisch, autora Marinka Pandžića (2010.)

Popis objavljenih radova

Autorica više znanstvenih radova objavljenih u časopisima s međunarodnom recenzijom.

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html