doc. dr. sc. Ita Lučin

Email: ita.lucin@ff.sum.ba

Ured: 46

Konzultacije: srijeda, 14:00 - 15:00h

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Biografija

Od akademske godine 2006./2007. radi kao znanstvena novakinja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru na kolegijima Teorija spoznaje, Filozofija znanosti, Etika, a od akademske godine 2011./2012. i na kolegijima Filozofija novog vijeka I i II. Do 2011. g. angažirana i na kolegijima Logika I i II. Na istom Fakultetu je u akademskoj godini 2006./2007. upisujem Poslijediplomski studij «Jezici i kulture u kontaktu», smjer «Kultura», podsmjer «Filozofija», a 18. lipnja 2009. godine u tom okviru obranila i kvalifikacijski rad pod naslovom «Schopenhauerov voluntarizam». Od akademske godine 2007./2008. vanjska suradnica na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Od akademske godine 2010./11. do akad. 2015./2016. tajnik Studija filozofije.

Znanstvena i stručna djelatnost

 

 

- Prilozi za povijest filozofije spoznaje, udžbenik za studente filozofije (Zoran Primorac i Ita Šakota), Mostar 2007.

- Neodrživosti logičkog pozitivizma, članak u: Motrišta (glasilo Matice hrvatske Mostar) 40, 2008.

- Zlo oko, prikaz knjige Šimuna Šite Ćorića „Žuta neman zavist“, u: Hum, br.3 Mostar 2008.

- Fenomenološko usmjerenje u srž svijeta, književno-kritički tekst o knjizi Antuna Lučića «Veze ljudi, životinja i stvari u časopisu za književnost, kulturu i društvene teme», u: Osvit XV/1-2, Mostar 2009.

Popis objavljenih radova

 

 

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html