prof. dr. sc. Zoran Primorac

Email: xyzprimorac@yahoo.com

Ured: 115

Konzultacije: Po dogovoru

Biografija

Ustanova zaposlenja

Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru

Biografija

Rođen:   18. studenog 1956.  

Mjesto:  Bezdan

Država:  Vojvodina, R Srbija

Roditelji: Petar i Dragica Primorac

Bračno stanje: oženjen

Osnovna škola u Bezdanu,

Gimnazija Široki Brijeg,

Pedagoška Akademija Mostar – Odsjek matematika-fizika, diplomirao 1978. 

Prirodoslovno matematički fakultet Sarajevo – Smjer fizika, diplomirao 1982.

Poslijediplomski studij Zagreb – Povijest i filozofija znanosti, magistrirao 1988.

Doktorat na Filozofskom fakultetu u Ljubljani – Iz oblasti Filozofija znanosti, doktorirao 1999.

 

Zrakoplovna gimnazija «Maršal Tito», profesor fizike od 1984.-1991.

Urednik radio programa za bunjevačke Hrvate u Mađarskoj 1992.-1996.

Stalni radni odnos asistenta na Pedagoškom fakultetu u Mostaru od 1996., na kolegijima Povijest fizike, Metodika nastave fizike, Fizika III, Elektrodinamika i Uvod u statističku fiziku.

Dekan Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru od 2005. do 2013. god.

Znanstvena i stručna djelatnost

1.   Pročelnik odjela matematike i fizike s informatikom na Pedagoškom fakultetu 1999.-2005.

2.   Pročelnik fizike na Visokoj zdravstvenoj školi 2002.-2004.

3.   Prodekan za nastavu na Pedagoškom fakultetu od 2004.

4.   Član ekspertnog tima za izradu standarda iz nastavnog predmeta Fizika za osnovnu školu. (Agencija za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju za Federaciju BiH i Republiku srpsku)

5.   Dekan Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti od 2005.god.

6.   Član povjerenstva za provedbu izbora u znanstveno-nastavna, nastavna i umjetnička zvanja – Odluka Senata Sveučilišta u Mostaru 28. listopada 2010.

7.   Imenovan je za vršitelja dužnosti ravnatelja Instituta za turizam i okoliš Sveučilišta u Mostaru od 01. ožujka 2011.

8.   Imenovan je za vršitelja dužnosti prodekana za financije na Farmaceutskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru od 10. svibnja 2011.  do 10. svibnja 2012. 

9.   Ravnatelj Instituta za turizam i okoliš Sveučilišta u Mostaru od 19. srpnja 2012.

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, http://is.sve-mo.ba/registar.html