doc. dr. sc. Mate Penava

Email: mpenava21@unizd.hr

Ured: 46

Konzultacije: Po dogovoru

Biografija

Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Biografija

Rođen u Mostaru 4. travnja 1986. Godine 2001. završio osnovnu školu Ivana Mažuranića u Posušju i upisao se u srednjoškolski centar Fra Grgo Martić, smjer opća gimnazija. Maturirao 2005 godine s ocjenom odličan (5). Godine 2006. upisao se na preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, smjer Engleski jezik i književnost i filozofija. 8. srpnja 2009. godine, ispunivši sve obveze završio preddiplomski studij obranom završnoga rada pod nazivom „Filozofski problemi logike“ i stekao naziv prvostupnika Engleskog jezika i književnosti i filozofije. U jesen 2009. godine upisao diplomski studij Engleskog jezika i književnosti i filozofije na istome fakultetu. Diplomski studij završio, izvršivši sve obveze, obranivši diplomski rad pod nazivom „Wittgenstein i pitanje privatnoga jezika“ i stekao naziv magistra engleskog jezika i književnosti i filozofije. U prosincu 2012. upisao poslijediplomski znanstveni studij Jezici i kulture u kontaktu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. 8. srpnja 2019. obranio doktorsku disertaciju "Problem istine u teoriji objašnjenja Ede Pivčevića" pod mentorstvom prof. dr. sc. Ivice Musića i komentorstvom prof. dr. sc. Stipe Kutleše. Izabran u zvanje docenta 22. travnja 2020.

Sudjelovao kao demonstrator na izvođenju nastave od ljetnog semestra akademske 2007/2008 do akademske godine 2010/2011, na kolegijima Logika I i Logika II kod prof. dr. sc. Stipe Kutleše. Akademsku 2010/2011 sudjelovao kao demonstrator na izvođenju nastave na kolegiju Uvod u lingvistički studij.

Od listopada 2013. obavlja funkciju tajnika časopisa HUM, časopisa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, a u siječnju 2014. imenovan tajnikom organizacijskog odbora godišnje znanstvene konferencije Filozofskog fakulteta Identiteti - Kulture – Jezici. Od akademske godine 2015./16 tajnik je Studija filozofije, a od listopada 2016. obavlja funkcija koordinatora za Registar radova Sveučilišta u Mostaru pri Filozofskom fakultetu. 

Znanstvena i stručna djelatnost

§  „Wittgenstein's argument for private language“ – Izlaganje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Logical foundations of metaphysics, Dubrovnik, svibanj 2011.

§  „Bakulina metafizička promišljanja u djelu Pravo mudroznanje“ – Izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu Opus fra Petra Bakule, u Mostaru u svibnju 2012., u suautostvu sa doc. dr. sc. Ivicom Musićem

§  „Logika i/ili umjetnost“ – Izlaganje na međunarodnom znanstvenom skupu Pedagogija, obrazovanje i nastava, u Mostaru u ožujku 2013., u suautostvu sa mr. art. Vesnom Sušac i Ines Perić.

§  „Zašto bi filozofi trebali biti upravitelji države“, Izlaganje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Identiteti - Kulture - Jezici, u Mostaru, u lipnju 2014., u suautorstvu s prof. dr. sc. Ivicom Musićem i doc. dr. sc. Matom Buntićem

§  "Why computers can't think: Wittgenstein and Searle on consciousness", Izlaganje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Mind and culture, Institut za filozofiju, Zagreb, prosinac 2014.

§  „Razjašnjavanje pojmovne magle u bosnasko-hercegovačkom kontekstu“, Izlaganje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Identiteti - Kulture - Jezici, u Mostaru, u lipnju 2015., u suautorstvu s Mirom Radaljem.

Popis objavljenih radova

Popis objavljenih radova može se pogledati u Registru radova Sveučilišta u Mostaru, pub.sum.ba

Google Scholar https://scholar.google.hr/citations?user=3ePTnwcAAAAJ&hl=en
Researchgate https://www.researchgate.net/profile/Mate_Penava2