doc. dr. sc. Igor Bajšanski

Email: sibajsan@ffri.hr

Ured: 60

Konzultacije: Konzultacije će se održati po dolasku gostujućeg profesora ili putem email-a.

Biografija

Nema sadržaja